Новини / Науково-виробничій фірмі "Елітфіто" присудили обласну щорічну премію ім. Герасима Терсенова

Image003

Науково-виробничій фірмі "Елітфіто" присудили обласну щорічну премію ім. Герасима Терсенова

13 Січня, 2016
В серпні 2015 року в департаменті економіки облдержадміністрації відбулося засідання конкурсної комісії з присудження обласної щорічної премії імені Герасима Терсенова. На розгляд було подано 6 наукових розробок від вищих навчальних закладів, установ, організацій та підприємств, інформує прес-службу ІФ ОДА.

 

 

В результаті обговорення та рейтингового голосування переможцем став автор розробки «Композиційні набори рослинних олій – оздоровчих засобів з природними цілющими властивостями та технологія їх виготовлення» Дзюбанюк Назарій Олександрович – директор ПП «Науково-виробнича фірма «Елітфіто». Розробка захищена 7 патентами України на корисну модель, 5 - на нові знаки для товарів.

 

 

Розробка включає нові компо­зиційні набори високоякісних олій з рослинної сировини, які мають профілактич­но-оздоровчі власти­вості. 

Вдосконалено техноло­гію ви­го­товлення олій із широкого асор­ти­менту рослинної сировини (на­сін­ня коноплі, льону, розто­ропші, гарбуза, маку, плодів шипшини, обліпихи, ядер горіхів) із запро­вадженням мікрофільтрації з вико­рис­танням тканини зразка «Бель­тинг» та додаткового віджиму філь­тра­ту, що забезпечує  підвищення якості олій до вимог євростандартів та додатковий вихід продукції.

 

При цьому досягається безвідходне використання рослинної сировини (віджимний фільтрат переробля­ється на борошно та шрот). За 6 місяців 2015 року влас­ни­ми силами випуще­но 180 на­борів. В перспективі річний об’єм складатиме 500 наборів. Про­дук­ція експор­ту­ється в кра­їни Євросоюзу – Че­хію, Словач­чи­ну, Німеччину, По­ль­щу, Болгарію.

 

Довідка: обласна щорічна премія імені Герасима Терсенова, першого голови обласної ради Товариства винахідників і раціоналізаторів, присуджується, починаючи з 2010 року, коли їй офіційно було надано статус обласної.